Tu jesteś: Strona główna / Warszawska Karta Miejska
Warszawska Karta Miejska

Warszawska Karta Miejska

w skrócie "WKM" jest kartą zbliżeniową wykonaną zgodnie
ze standardem MIFARER na bazie pamięciowego układu scalonego. Karta może komunikować się z innymi urządzeniami bezstykowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest niezwykle trwała oraz trudna do podrobienia.Warszawska Karta Miejska pełni funkcje nośnika:


Biletów długookresowych - (30- i 90-dniowych oraz rocznych seniora) uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej.Wyróżnia się dwa rodzaje Warszawskiej Karty Miejskiej:

  • karta spersonalizowana;
  • karta na okaziciela.

Karta Spersonalizowana to nic innego, jak Warszawska Karta Miejska, która jest nośnikiem biletów krótko* i długookresowych
(dobowych, 3-, 30- i 90-dniowych) posiadająca jednocześnie na rewersie trwały nadruk zdjęcia użytkownika oraz jego danych - imienia
i nazwiska. Nanoszenie danych na karty jest możliwe od 2 czerwca 2008 r.
, wraz z wprowadzeniem nowej taryfy biletowej. Proces ten jest określany jako personalizacja Karty. Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych
(nr XLVII/1454/2009 z 15 stycznia br.) od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) są kodowane wyłącznie na kartach spersonalizowanych - ze zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem
i nazwiskiem. Imienny bilet zakodowany na "starej", niespersonalizowanej WKM, podczas kontroli w środkach komunikacji miejskiej zostanie uznany za nieważny, a pasażer otrzyma wezwanie
do wniesienia opłaty dodatkowej. Błędnie zakodowany bilet imienny można bezpłatnie przekodować na spersonalizowaną WKM - w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.Więcej informacji na temat Personalizacji WKM na stronie: www.ztm.wawa.pl

Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego udostępnia do dyspozycji Pasażerów infolinie telefoniczną 19 115 Infolinia ZTM jest czynna przez całą dobę.


Pod numerem 19 115 nasi konsultanci udzielą informacji o:

  • rozkładach jazdy
  • trasach i połączeniach
  • zmianach w komunikacji
  • cenach biletów i przepisach
  • obowiązujących ulgach.