Tu jesteś: Strona główna / Usługi sieci Strefa / Bilety okresowe
Bilety okresowe

STREFA™ Karty Miejskiej - to operator systemu kodowania biletów długookresowych
na Warszawskiej Karcie Miejskiej.


W ramach sieci sprzedaży STREFA™, Mennica Polska S.A. stawia
do Państwa dyspozycji ponad 1000 Punktów Sprzedaży oraz 250 automatów samoobsługowych, w których można zakodować Bilet
na Warszawskiej Karcie Miejskiej.


 1. Warszawska Karta Miejska pełni funkcje nośnika biletów
  długookresowych (30- i 90-dniowych oraz rocznych seniora)uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

 2. Długookresowy Bilet imienny (30- i 90-dniowy oraz roczny seniora) może byś zakodowany wyłącznie na Karcie spersonalizowanej (Karta posiadająca na rewersie trwały nadruk zdjęcia użytkownika oraz jego danych - imienia i nazwiska).

 3. Karta spersonalizowana wydawana jest, na wniosek użytkownika,
  w Punktach Obsługi Pasażera ZTM.

 4. Kartę można zakodować w Punktach Sprzedaży oraz automatach samoobsługowych sieci STREFA™.

 5. W przypadku kodowania biletu w Punkcie Sprzedaży wszystkie konieczne operacje wykona sprzedawca.

 6. W przypadku kodowania biletu w Automacie, Kartę należy położyć
  na czytniku, na ekranie wybrać odpowiedni rodzaj biletu, uiścić odpowiednią opłatę. Automat przyjmuje wszystkie rodzaje polskich banknotów oraz monety powyżej nominału 5 gr. Automat wydaje resztę z wyższej kwoty.

 7. Każdy zakup biletu w formie Karty potwierdzony jest wydrukiem zawierającym datę transakcji, typ biletu, jego cenę, oznaczenie Punktu Sprzedaży, w którym dokonano transakcji oraz numer Karty. Wydruk stanowi podstawę do reklamacji.

 8. Zakodowany na karcie bilet długookresowy należy uaktywnić. Aktywowanie biletu powinno nastąpić bezzwłocznie po wejściu
  do pojazdu, w sytuacji, gdy podróż odbywa się komunikacją naziemną lub w momencie przekraczania granicy strefy biletowej w metrze
  (w bramkach lub kasownikach przy windach).

 9. Aktywowanie biletu w formie Karty wymagane jest  w przypadku, gdy:

  • bilet został zakupiony po raz pierwszy,
  • bilet został zakupiony po upływie ważności poprzedniego biletu,

  • bilet innego rodzaju lub typu został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu

  • bilet tego samego rodzaju i typu z obowiązującej Taryfy przewozowej został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu z nieobowiązującej Taryfy przewozowej

 10. Przedłużenia ważności tego samego typu biletu długookresowego
  na następne 30, 90 lub 365 (tylko Bilet seniora) dni można dokonać w dowolnym dniu, przed upływem terminu ważności aktualnego biletu.

 11. W sytuacji :

  • zakupu biletu innego rodzaju lub typu w trakcie trwania ważności aktualnego biletu,

  • zakupu biletu tego samego rodzaju i typu z obowiązującej Taryfy przewozowej w trakcie trwania ważności biletu z nieobowiązującej Taryfy przewozowej; następuje usunięcie i utrata niewykorzystanej części aktualnego biletu przed upływem jego terminu ważności.

    
 12. Karta nie posiada żadnych zewnętrznych informacji o danych dotyczących biletu.

 13. Odczytanie terminu ważności biletu w formie Karty umożliwia kasownik lub bramka metra, terminal w Punkcie Sprzedaży
  lub Automat.

Długookresowy bilet imienny można zakupić również poprzez sklep internetowy funkcjonujący w ramach internetowego serwisu ZTM
Zakupu biletu poprzez Serwis Internetowy ZTM można dokonać tylko wówczas, gdy pasażer posiada już wydaną wcześniej Spersonalizowaną Kartę. Szczegółowe zasady zakupu biletów w ramach internetowej sprzedaży biletów zawarte są w  Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowej Sprzedaży Biletów ZTM.

 

Zasady właściwego posługiwania się kartami zbliżeniowymi:


 1. Aktywacja biletu może nastąpić po zbliżeniu Karty do pola kasownika/bramki metra w odległości od 0 do 10 cm, niezależnie od miejsca przechowywania (np. w torbie, w portfelu).

 2. Karty nie należy łamać, giąć, narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych, ani w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując lub obcinając). Może to spowodować, że Karta przestanie funkcjonować.

 3. Kartę można bezpiecznie przechowywać wraz z innymi kartami
  (np. z kartami płatniczymi).

 4. Karty należy zbliżać do kasownika pojedynczo. Zbliżenie do urządzenia więcej niż jednej karty może uniemożliwić odczytanie lub aktywację biletuWięcej informacji na http://www.ztm.waw.pl/


 

Centrum Obsługi Klienta STREFY™ Karty Miejskiej


znajduje się na stacji Metro Świętokrzyska lokal 1000E.
Można w nim otrzymać informacje min. na temat lokalizacji punktów sprzedaży oraz rodzajów biletów, które można zakodować na karcie.
Centrum Obsługi Klienta przyjmuje również reklamacje dotyczące transakcji w automatach do kodowania WKM.
Dla użytkowników STREFY™ Karty Miejskiej została utworzona infolinia:
22 656 41 00 oraz serwis www.strefa.waw.pl

Š 2004 Strefa Karty Miejskiejprojekt i realizacja adv.pl